Przed finałem ogólnopolskim chcemy dowiedzieć się o Was jeszcze kilka informacji! Prosimy każdą o wypełnienie poniższego formularza.


PYTANIA – POLSKA MISS 30+ 2024

Kilka pytań przed finałem

Przed finałem prosimy Cię o udzielenie odpowiedzi na kilka ważnych dla nas tematów. Twoje odpowiedzi zostaną wydrukowane i załączone do wglądu dla jury przed finałem.


Prosimy o zwięzłe, krótkie odpowiedzi. Chcemy je też wykorzystać podczas prezentacji na gali oraz w social mediach / www.